JAK ODZYSKAĆ UTRACONE ŚRODKI
Z POLISOLOKATY

logo KIRP

Skontaktuj się z nami w sprawie swojej
POLISOLOKATY

arrow_right_pink

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na przesyłanie mi na podany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marta Kacprzyk Magdalena Bojaryn s.c. W każdej chwili możesz żądać zmiany lub usunięcia przekazanych nam danych osobowych.

ODZYSKUJEMY UTRACONE ŚRODKI
Z POLISOLOKATY

POLISOLOKATA – NA CZYM POLEGA PROBLEM?

Polisolokata jest produktem finansowym sprzedawanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej za pośrednictwem banków. Mimo, że banki zazwyczaj proponowały polisolokatę jako alternatywę dla lokaty, polisolokata nie jest lokatą. Dodatkowo sprzedawcy (doradcy) zapewniali, że zysk na określonym poziomie jest pewny, co powodowało że klienci traktowali produkt jako bezpieczny i równoważny lokacie. Jednak tak nie jest.

Polisolokata jest połączeniem ubezpieczenia na życie i dożycie oraz funduszu, co powoduje znacznie wyższe ryzyko związane z produktem niż ryzyko związane z lokatą.

Zdaniem wielu klientów, nie byli oni informowani o tym wystarczająco, by zrozumieć ryzyko związane z produktem.

Po zawarciu umowy Klienci wpłacali kwotę początkową i zobowiązywali się wpłacać określoną sumę jako składkę ubezpieczeniową każdego miesiąca. Zgodnie z umowami niezapłacenie zazwyczaj 2 rat było traktowane jako wypowiedzenie umowy i prowadziło do likwidacji polisolokaty przez instytucję ubezpieczeniową, która dodatkowo potrącała sobie przewidzianą w umowie tzw. opłatę likwidacyjną, wynoszącą nawet do 95% wpłaconych kwot. Podobne kwoty potrącano klientom, którzy wypowiadali tę długoterminową umowę.

JAK NAPISAĆ
POZEW

Z PRAWNEGO PUNKTU WIDZENIA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w przypadku kilku banków uznał,
że postanowienia przewidujące zbyt wysokie opłaty likwidacyjne naruszają zbiorowy interes.

UOKiK rekomenduje powoływanie się na jego stanowisko w postępowaniach sądowych mających na celu odzyskanie wpłaconych środków. W październiku 2014r UOKiK nałożył kary na cztery instytucje finansowe zaangażowane w sprzedaż produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokat, ponieważ uznał, że naruszyły one zbiorowe interesy konsumentów. Urząd nałożył na te instytucje kary o łącznej wysokości 50 milionów złotych. Były to jedne z najwyższych kar dotychczas nałożonych przez UOKiK za naruszenie praw konsumentów.

Zobacz rejestr klauzul niedozwolonych.

Dotychczasowa linia orzecznicza jest zgodna ze stanowiskiem UOKiK.

Sądy uznały opłaty likwidacyjne za bezprawne, a korzyści z nich rażąco jednostronne dla banku lub ubezpieczyciela. Sądy zasądzają zwrot opłaty likwidacyjnej (administracyjnej itp.) konsumentom, choć ostatnio Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim nakazał badanie kosztów poniesionych przez ubezpieczyciela. Sądy uznają opłatę likwidacyjną za świadczenie nienależne, okres przedawnienia żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej to 10 lat.

POBIERZ WEZWANIE
DO ZAPŁATY (WZÓR)

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów chcących odzyskać wpłacone środki. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym. Najpierw ocenimy Twoją sprawę i Twoje szanse na odzyskanie utraconych kwot. Następnie wyślemy w Twoim imieniu wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej, w którym zaproponujemy też polubowne zakończenie sporu bez udziału sądu. Jeśli te działania okażą się nieskuteczne, skierujemy Twoją sprawę do sądu.

Dla potrzeb oceny Twojej sprawy potrzebujemy:

– umowy o polisolokatę,
– dokumentu w którym bank wyliczył należną Ci kwotę do wypłaty po zerwaniu polisolokaty,
– korespondencji z bankiem (towarzystwem ubezpieczeniowym), jeśli była prowadzona.

umowa

notary

korespondencja

Zapraszamy do kontaktu.

kb_krp_logo jasne

KONTAKT Z NAMI